మౌనాల పంజరాల్లో నుంచిఊహల రెక్కలు కట్టుకొనిపలుకు చిలుక వాలితే...'రుచి'రమే!మేఘయానాల్లో తేల్చిమధుర ధ్యానాల్లో ముంచిమమత తీరగా పలికితే...సుభగమే!కలలు తీరాలను చేరలేనికలతల అలలు ఎన్నో విరుగుతూ,ఇంకెన్నో వరుస కడుతున్నాయి.మాయా మోహాల వీడలేనితలపులు వలలు బంధనాలు గాసంకేత స్థలాలకు చేరుస్తున్నాయి.సందేశాలందే దారుల్లోసందేహాలింకే తీరుల్లోపదం కలుపుతూపదం కదపలేమా?

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు