శ్రీ కందిశంకరయ్య గారు "శంకరాభరణం" బ్లాగునందు 30 - 11 - 2017 న ఇచ్చిన సమస్యకు నా పూరణ సమస్య - గౌరికిఁ గేశవుఁడు భర్త గావలె నెన్నన్. కందము:  గౌరియన భూమి యర్థము  వేరొకటిగ గలదు జూడ వివరింపంగా నీరీతిగ ననుకొనుమిక  గౌరికిఁ గేశవుఁడు భర్త గావలె నెన్నన్.  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు