ప్రజ-పద్యం ఫేస్ బుక్ గ్రూప్ వారు నిర్వహించిన సామాజిక పద్య రచన పోటీ కొరకు 26-09-2017 న వ్రాసిన  పద్యములు. పద్య పక్షం - 11     “టీవీ సీరియళ్ళు-సమాజంపై ప్రభావం ”  కం:   సీర్యలు జూచెడి వేళల  భార్యను పిలువంగజూచు భర్తను గనుచున్  మర్యాదగ జెప్పరులే   మిర్యాలను నూరుదిరిక మీదను వినరా! ఆ.వె:  చుట్టములునురాగ చూడరే యొకకంట  నొక్కకంట జూచు చుండు టీవి  మాటలాడ బోరు  [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు