ప్రత్యేక హోదా - న.మో. నమహ  కం:  తెలుగుల సయామి కవలల  తలుపులు మూయుచును కోసి తదుపరి సరి కో తలనే మాన్పుట  కొరకై   తలపైనను చేయరేల తలలే లేవా!  కం:  మోదెను హస్తము గతమున  మోదీయే మోది నేడు మోసముజేసెన్ మోదము లేనేలేద    మ్మో! దీనిని గనుచు నేపి మూల్గుచునుండెన్.    కం:  హెచ్చుగ నిచ్చితిమనునట  ఇచ్చినదే బిచ్చమందు రిచ్చట, చూడన్ హెచ్చుల తచ్చుల లెక్కకు  పిచ్చియె పట్టేను ప్రజకు వేదన [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు