కర్కశమానసులకు, కటు మర్కట బుద్ధులకు కఠిన మరణము విధిగా నర్కుని యుదయము లోపల తర్కములాడక విధింప తామసమేలా? ధర్మపు మార్గమున్ విడచి తామసబుద్ధిఁ బ్రజాళినిట్టులే మర్మమెఱుంగజాలరని, మాయల నుచ్చుల వ్రేల్చునట్టి దు ష్కర్మలఁ జేయగాఁ దలచు క్రౌర్యముఁ జూపెడు వారి,నట్టులే దుర్మతితోడఁ గాదనని దుష్టులనెప్పుడు నోర్వబోకుమా! కిలకిల నవ్వుతో, పలుకు కీరముఁ బోలెడు బాలలిద్ధరన్ పలువుర [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు