ప్రజ-పద్యం ఫేస్ బుక్ గ్రూప్ వారు నిర్వహించిన సామాజిక పద్య రచన పోటీ కొరకు 21-04-2017 న వ్రాసిన  పద్యములు. పద్య పక్షం - 1  కార్మిక సంక్షేమం. సీసము:  బట్టనేయుట మంచి భవనముల్ గట్టుట  గనులబొగ్గులతీత కల్లు గీత  పాత్రలన్ జేయుట వాహనాల్ నడుపుట  యంత్రనిర్మాణమ్ము లందుగూడ  మరియు రోడ్లును రైలు మార్గాల పనులందు   రకరకముల పరిశ్రమలలోన   నగర శుభ్రతలోన నా " ఇస్రొ" ఘనతను  పాలు పత్రికబంచు [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు