జల్లెడ - బ్లాగులను జల్లించండి One Stop For Telugu Blogs జాబు 
చీకటి పడింది; ఎవరో నింపాదిగా అన్యమనస్కంగా ఒక నెత్తుటి బొట్టుని పెద్దదిగా చేస్తోన్నట్టు రాత్రి;"you see, it's happening again. Again and again. How to take it? I'm dying. I'm dying of this neglect; Of this game, of this cruel game; of this cruel game called love; of this ... can't you see?" she said - అపార్ట్మెంట్ బయట, దూరంగా ఎక్కడో పగిలిన నేల. ఎండిపోయిన ఆకుల వంటి కాంతి; నారలు నారలుగా రాత్రి

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు