గొర్రెల కుర్రాడెర్రనికిర్రను చెప్పులును చర్రుచిర్రనువెర్రిన్కర్రను నెర్రనివీగనిగుర్రము గుర్రనుచు దడిసి బుర్రునబారెన్

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు