ఉ.కళ్ళకు జోడు ఫాషనుకు కాలముదెల్పగరిష్టువాచ్ యు,హా!చెల్లని తెల్ల జుట్టు ధర చెల్లగ నల్లని విగ్గు తో మెడన్కళ్ళెమువోలెచైనులును కాళ్ళకు చెప్పులునెత్తుపెంచగాసెల్లుయు టై బిగించి చను శీఘ్రమెమానవుడగ్రగామియై.

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు