సమస్య - రంభకు మూతిపై మొలిచె రమ్య నవాంకురమైన మీసముల్. జృంభణమైన పల్కులను చేరుచు మాటలనాడు, వాడహో  గుంభనమైన చర్యలను కోర్కెలదాచక జేయు నిష్టతన్ డింభకుడేమిగాదు, కన డిగ్గున రమ్మని కన్నుగొట్టులే      రంభకు, మూతిపై మొలిచె రమ్య నవాంకురమైన మీసముల్.

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు