వైద్యులైన మిత్రులకు వందనాలు, వందనాలు!(Shared one)*Rediscover Your Doctor*_*Do you know*_ that when treating you of your viral fever your doctor gets exposed to the virus?_*Do you know*_ that when doing surgery your doctor gets cuts and pricks that may transmit disease from patient to doctor?_*Do you know*_ that when your doctor dresses your diabetic foot, they feel nauseated by smell and do not feel like eating for the whole day?_*Do you know*_ that when during a delivery the patient often passes urine and motion that may spills on the doctor?_*Do you know*_ that even though your doctor's own child might be suffering from fever, he has to leave him to others as he has to go and treat others while his own child suffers?_*Do you know*_ that for every delivery case your doctor has to attend at least 10 calls throughout night.. And then be back to work early next day?_*Do you know*_ that when a neurosurgeon [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు