తెరచిన నీ ఆలోచనలో కనులు మూసుకున్నానుముగియని నీ ఆలాపనలోకలనై కరిగి పోతున్నాను నిజానికన్నా కలలో నీ దగ్గరగా ఉంటున్నాను నిజమో కలో తెలియక నీ తపసే చేస్తున్నాను ఒక రూపంఒక భాషఒక అర్ధంఒక వివరణఇవ్వాలంటే నా 'కలకి' నీవు తప్ప వేరే లేదు ప్రతి క్షణంప్రతి రోజు ప్రతి సారి పదే పదే  చెప్పాలంటే 'నిజానికి'నిను తప్పే దారి లేదు ఆరాటం!నువ్వే దారిలో కలుస్తావని  పడి, పడీ, ఎంత ఎదురుపడతానో [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు