అగ్గిపూలను పుక్కిలించిఉగ్గుపాల రుణం తీర్చిన వాడుమూసి ఉన్న పిడికిలిలోఎగిసిపడే సముద్రం వాడురెక్కలు తీసేసినా ఎగిరేఎడతెగని సంకల్పం వాడుమృత్యువుకి ఎదురెళ్లేమరణ మృదంగం వాడుతరాలు మార్చిన సందేశం ఒకడుతలరాతలు రాసే సాహసం మరొకడుఇప్పటికీ వదలని జ్ఞాపకం ఒకడుఎప్పటికీ చెరగని సంతకం మరొకడు                            -కేశవ్(క్యాస్ట్రో నిష్క్రమణకు నివాళిగా...)

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు