మొన్న ఎవరో చిన్నపిల్లవాడు అంటున్నాడు, తన మాతృదేశం(ఆమెరికా)నా మాతృదేశం(భారతదేశం) కంటే గొప్పది అని.ఎందుకుర అబ్బాయి అంటే, అతను చెప్పిన సమాదానం - వలసదారులు ఎక్కువ మంది వచ్చే దేశం మాదే కదా అని. ఐతే అని అర్ధం కానట్లు అదిగితే, జాలి గా ఒకసారి నా వంక చూసి, అందర్ని వదులుకొని మా దేశంకి ఇంత మంది వస్తున్నారు అంటె ఇక్కడ అవకాశాలు ఉన్నాయి అనే కదా, బయటి వాళ్ళకి ఇంత మందికి అవకాశం ఇస్తున్న [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు