ఈ రోజు బాబుగారి ప్రకటన, కా.పా.ఐ తో పొత్తు ప్రకటన చేస్తూ. ఆ బగవంతుడు మనకి మతిమరుపు ని వరంగా ఇచ్చి బతికించాడు కాని, లేదు అంటే రాష్రాదికారం చేతికి చిక్కాక, బాబు గారు చేసిన పనులు మనకి గుర్తు ఉంటే ఏమి కాను.కమ్యునిజానికి కాలం చెల్లింది అన్నారు. ఒక్క కమ్యూనిజం ఏమిటీ, అన్ని యిజాలకి కాలం చెల్లింది అన్నారు, ఒక్క టూరిజం తప్ప. (అది నిజమే కామోసు అనుకొని, ఆంద్రా ప్రజలు బాబు గారిని [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు