🔯🔯🔯🔯🔯🔯 *కృష్ణలీలా తరంగాలు*      🌸🌸🌸🌷సిద్దేంద్రయోగి...వారి గురువు నారాయణతీర్థులు!🌷నారాయణ తీర్థుల వారికి దృష్టిదోషం ఉండేది. రోజూ రాత్రిళ్ళు భోజనాలయ్యాకా వసారాలో పడుకుని కళ్ళుమూసుకునితరంగాలు పాడుకునేవారు.🌷బాలకృఘ్ణడొచ్చి...తీర్థులవారి బొజ్జమీదెక్కి...తాండవం చేసేవాడు.తాండవ కృష్ణుడి నృత్యం రోజూ చూస్తున్న సిద్దయ్య...🌷ఓ రోజు "గురూ గారూ....!రోజూ బాలకృఘ్ణడుమీ [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు