ఏమనుకొని ఏమాశించి వస్తారో తెలీదుజనాలు ఈ లోకంలోకి!!ఏం సాధించలేదని వెళ్లి పోతారో అదీ తెలీట్లేదు.సరే, తెలిస్తే మాత్రం మీరు ఆర్చే వాళ్ళా తీర్చేవాళ్ళాఅంటే ఏం చెప్పలేం కాబట్టి అడగనూ లేం.

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు