బివివి ప్రసాద్ కవిత్వం, హైకూల పుస్తకాలన్నీ  ఇప్పుడు కినిగే.కాం నుండి ఉచితంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చును. కవి అన్ని రచనల కోసం ఇదీ లింక్ :  http://kinige.com/author/B.V.V.Prasad మొదటి వచన కవితాసంపుటి 'ఆరాధన' (సవరించిన ప్రతి) కోసం :  http://kinige.com/kbook.php?id=8528 రెండవ వచన కవితాసంపుటి 'నేనే ఈ క్షణం' కోసం :  http://kinige.com/kbook.php?id=8504 మూడవ వచన కవితాసంపుటి ' ఆకాశం' కోసం

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు