రామారావు అటక మీద కూర్చొని ఆలోచిస్తున్నాడు. ఏం కింద జాగా లేదా అని మీరు అడగచ్చు...కాని రామారావు మంచి తనం వాడ్ని అటక ఎక్కించింది. కింద అంతా చెడిపోయింది అని వాడి లాంటి మంచోళ్ళు ఇక్కడ ఉండకూడదు అని అటక ఎక్కించారు. రామారావు నవ్వుతూ అటక మీద నుంచి గర్వంగా తన మంచితనం ఉట్టి పడేలా కింద ఉన్న చెడ్డ ప్రపంచాని కి చెయ్యి ఊపుతున్నాడు. చెడు ప్రపంచం కళ్ళల్లో ఆనంద బాష్పాలు .. రామారావు [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు