రౌడీ రాజ్యపు మాలికుండు భళిరా రయ్యంచు వచ్చెన్ గదా! మా లక్కు పేట రౌడీచాలా నాళ్ళ తరువాయి‌ ఝంపాకంబైకోలాహలముగ వచ్చెనుబేల! పటాలంబఖిలము వెంటదగులునో :రౌడీ రాజ్యంబదిగోకేడీ లకు బుద్ధి జెప్ప కీశము గన్ బ్లాగ్వాడకు జిలేబి వచ్చెన్,బోడీ ! యాహ్వానము తెలుపుమ వెనువెంటన్ :రౌడీ రాజ్యపు మాలికుండు భళిరా రయ్యంచు వచ్చెన్ గదా! బోడీ! బ్లాగుల కున్ జిలేబులగుచున్ బొంకప్ప లెల్లన్నికన్ [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు