చెరిపేసేయ్చేరి రాసే కళ్ళని, వొళ్ళునీచప్పరించు అక్షరాల్నిమరణాల్నీచర్మేంద్రియాల్ని,ధర్మేంద్రియాల్నీనాకుచరాచర చితితోచరచరాతప్పించుకునే తడబాటుల గాలితడి బాటలే లేని జీవితంజన్మించే హృదయం లేదిపుడువీక్షించే మౌనం వేధించదుమోసం చేసేయ్దరికి రాని ప్రేమతోఒకానొక ప్రేమివిధేయ రాహిత్యంతో జీవించి

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు