వుండాలేమో వున్నట్టు వుంటూవుండాల్సిన దేవుడికి దేవుడెక్కడవూడిన మాటల్తో మూర్ఛవ్యాధిమరో మాట చెప్పాలిమెత్తటి వూహాని చూస్తేచూడటమే తెలిస్తేతెలిసి చూడటమంటే యేమిటో...జంకుతో ప్రకటించే రహస్య జ్ఞాపకాలారంగుల్తో రగిలే జ్ఞాన రహస్యాలాదేదీప్య హృదయగ్రహణంతోసస్వరూప శాపమైఅవికల స్వప్నాల్లో శ్వాసైవేరేవేరే అకపట సత్యాలెందుకుకాస్త చనిపోతే పోలా

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు