పున్నాగల వానలై, పారిజాతాల పాన్పులైకొన్ని పూలు నేల కొరకే పూస్తాయిమరి కొన్ని తావులీనుతూగాలిని వదలని మల్లెల, జాజుల పరిమళాల చిలుకరిస్తే ఆగి ఆగి కదిలే వాయువులన్నీ వేణుగానాలై పోతాయినీటి ఒడిలో నిర్మలంగా పవళిస్తూతామర జాజరగా, కలువల కాంతిగాఆ పూలు మరి అలా విరియగానేకొలనులన్నీ అలల నవ్వులే. పుష్పించని జాతులు ఉంటాయి తరువుల్లోపంచవన్నెల పత్రాలు తయారు చేసుకుంటాయిసుమాల కాలాలు [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు