దొడ్డ దొరలిండ్లలో - ధోవతులు కొలువున్నవాని అధికార - మెవ్వరికి లేదుగ్రామాధిపతి, పణతి - గౌడి మాటకు వెరచుదాని అధికార - మెవ్వరికి లేదుక్షవరికుడు పులివంటి - రాజు శిఖ పట్టుకొనువాని అధికార - మెవ్వరికి లేదుప్రభువుల నగరిండ్ల - పాన్పులు సవరించువాని అధికార - మెవ్వరికి లేదువీరు అతిముద్దు రాజులకు - అనుదినంబుచాడి కొండెములాడిన - చాలుననరుఅమర నారేయణుని సఖ - హర మహాత్మఅధిక భవ భంగ కైవరము - [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు