ధేనుకారిష్టహానిష్టకృద్ద్వేషిణాం కేశిహా కంసహృద్వంశికావాదకః |పూతనాకోపకః సూరజాఖేలనో బాలగోపాలకః పాతు మామ్ సర్వదా || ౬ ||For full AchyutAShTakam in devanagari: http://www.stutimandal.com/poemgen.php?id=80 Telugu: http://sanskritdocuments.org/doc_vishhnu/achyuta8.html?lang=te Who is unfavorable to daemons like dhEnuka, arishTa, who is destroyer of kEsi and kamsa, the player of a bamboo flute, who is angered by pUtana, who plays on yamuna river (the daughter of Sun), the young cow-heard boy, may he protect me always! --- From Adi SankarAcharya's achyutaashTakam - verse 6. --- On the occasion of kRshNAshTami of SrI hEmalambi nAma samvatsara on 14th August 2017May that bAla-gOpAlaka protect everyone always! 

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు