2017, ఆగస్టునెల, మాలిక పత్రికలో వచ్చిన వదినగారి కథ.. http://maalika.org/magazine/2017/08/01/%E0%B0%AE%E0%B0%BE-%E0%B0%B5%E0%B0%A6%E0%B0%BF%E0%B0%A8-%E0%B0%AE%E0%B0%82%E0%B0%9A%E0%B0%BF%E0%B0%A4%E0%B0%A8%E0%B0%82-%E0%B0%A8%E0%B0%BE-%E0%B0%AE%E0%B1%86%E0%B0%A4%E0%B0%95%E0%B0%A4%E0%B0%A8/ మా వదిన మంచితనం- నా మెతకతనం.         నవంబరు 8న మన ప్రథానమంత్రి నరేంద్రమోడీగారు రాత్రి యెనిమిదిగంటలకి

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు