ముదమారా పెంచుకున్నతోటలోకిఅనుదినంఅనురక్తితో నడిచినప్పుడు-నేల ఫలకం మీదనీటిజాడ, ఎండా చిత్రిస్తున్ననిత్యనూతన దృశ్యాలు  జీవితానికొక పోలికనిస్తూ...మనసు కదంబంలోతలపు, తపన మెలికపడిపూలమడిలోస్వీయ దర్శనమౌతూ...ఒక్కసారిగాతోట పిలిచినట్లౌతుంది,పూలు నవ్వినట్లు తోస్తుంది.ఊహ మాయమౌతూమనిషి రూపు ఎదురౌతుంది.చేయి, చేయీ తాకిన క్షణానతనువు చేతన సంతరించుకునిమేలువచనం [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు