త్యక్త్వా మమ-అహం ఇతి బంధకరే పదే ద్వేమాన-అవమాన సదృశాః సమదర్శినః చకర్త్రః-అన్యం అవగమ్య తత్ అర్పితానికుర్వంతి కర్మ పరిపాక ఫలాని ధన్యాః--- ఆది శంకరుల ధన్యాష్టకం నుంచిHaving given up two binding words "I and mine"being equal towards the likes of honor-dishonor as wellunderstood the difference of doer (from self) and resigning (results thereof in that doer)performs actions of fully ripened results - those are blessed---  Adi Sankara's "praise of the blessed" stotramRemembered this SlOka when I heard through various social media channels that the jagadguru of Sringeri has been dishonored at a function by an ignorant person. The results surely bind the ignorant and never touch those with wisdom. May god [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు