కలడందురు దీనుల యెడకలడందురు భక్త యోగి గణముల పాలంగలడందురన్ని దిశలనుకలడు కలండనెడు వాడు కలడో లేడో !!లోకంబులు లోకేశులులోకస్థులు తెగిన తుది నలోకంబగు పెంజీకటి కవ్వల నెవ్వడు ఏకాకృతి వెల్గు నతని నే భజియింతున్ !!ఎవ్వని చేఁ జనించు జగ? మెవ్వని లోపల నుండు లీనమై?ఎవ్వని యందు డిందు? పరమేశ్వరుడెవ్వడు? మూల కారణంబెవ్వ? డనాది మధ్య లయుడెవ్వడు? సర్వము తానె యైన వాడెవ్వడు? వాని నాత్మ భవు [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు