పంతంగా నీడల్ని పరిగెత్తిస్తూమొండి దేహంతో ఎండరూపం, రంగు లేని నీటిలోకి జారిపడిందిభళ్ళుమని నిశ్శబ్దశ్రుతితో తెల్లారిందివంతుగా ఆకుల్నీ, కొమ్మల్నీ ఊపుతూమొగ్గ దేహంలోకి గాలిరూపం, రంగు అద్దుకుంటూ ఒదిగిపోయిందిరివ్వుమని రెక్కలతో పిట్టపాట హోరెత్తిందినీళ్ళు, పూలు నవ్వుతున్నాయిముళ్ళు, రాళ్ళు నీడల్ని మోస్తున్నాయినిండుగా ఉనికి సంతరించుకుని జాగృతిరెండుగా చూస్తున్న [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు