ఆవకాయ - అమరావతి ----------------------------- భక్ష్య లేహ్య చోష్య బహువిథ భోజ్యాల రుచులు చూచి చూచి రోత పుట్టి నాల్క తుప్పు డుల్చు నవవిథ రుచి గూర్చి తపము జేసె నొక్క ధార్మికుండు . మంగళ గిరి ప్రాంతమునకు చెంగట దిగి యతడు తపము జేయుచు నుండన్ రంగారు విపిన తలములు క్రుంగంగా బారె నతని ఘోర తపమునన్ . తపము బలము నింద్రు తాకెను , తనకేదొ మూడె ననుచు నతడు ముగ్ధలైన అప్సరోవనితల నంపె తపము గూల్చ తలిరు బోడు [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు