సీతా రావణ సంవాద ఝరి 3 (-క +న)ఈ శ్లోకంలో ‘క’ ను తీసి వేసి ఆ స్థానంలో ‘న’ ఉంచాలిసీతే! శ్రీశ్చ వికాశితా ఖలు వధూ కామప్రియాంగస్య మేదారిద్ర్యం పురి క ర్తితం గుణ గణైః కాలోచితప్రస్థితేః,హా మాయాకర కామితాన్య లలనాలగ్నాంత రంగః ప్రియఃపాపాత్మన్! కలయే నసంగత మిదం సర్వం త్వదుక్తం వచః।।ఉన్నది ఉన్నట్లుగా.....రావణోక్తి:సీతే = ఓ సీతావధూ కామ ప్రియాంగస్య = స్త్రీలకు మన్మథుని వలె సుందరుడనైన మే [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు