కాకమ్మ,పిచ్చుకమ్మ కథ వినని వారున్నారా ..! పిచుకమ్మే మన కిష్టమయిన కథానాయిక మనపిట్టకధల్లో ... పిచ్చుకగూళ్ళను చూస్తూ అమ్మ చెప్పే కమ్మని కథలు వింటూ పెరిగాం...  పిచుకమ్మ లేని కమ్మని బాల్యం  ఊహించగలమా ...  చిట్టిపొట్టి పిచుక మట్టికలవబోతుందంటే తట్టుకోగలమా ...  మనకు మచ్చికయిన పిచ్చుక మచ్చుకుకూడా కనబడదంట  బంగారు పిచ్చుక  పిట్ట కధలకే పరిమితమంట   అంతరించబోతుందట అందాల [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు