మహాశివరాత్రి పర్వదిన శుభాకాంక్షలు. హరునకు గిరిజా మానస హరునకు ఘనతాపపాప హరునకు త్రిపురా సురసంహరునకు మంగళ కరునకు కరమోడ్చి మ్రొక్క కలుగు శుభంబుల్ !!! శివదండకం (దండకం తొలి ప్రయత్నం,తప్పులను శివుడు క్షమించుగాక !!) ఓంకార రూపా మహాదేవదేవా మహాదివ్యతేజామహావేదవేద్యా మహాలింగరూపాసదాసాధుమిత్రా పవిత్రా త్రినేత్రా నమోచిద్విలాసానమో భూతనాథా గిరీశా సురేశా మహేశా ఫణీశామ [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు