నాకు నచ్చిన భావాలను నీకు నచ్చిన మాటలలో చెప్పటం కవిత్వంనీకూ, నాకూ మధ్యనున్న ఖాళీలో శతకోటిభావాలను దర్శించటం కవిత్వంభావాల పంచరంగుల బొమ్మలతో కాసేపు ఆడుకోవటం కవిత్వంపంచ మహాభూతాలని తోచినట్లు కలిపి, తోచినట్లు విడదీసే ఆటలలోనిన్ను నువ్వూ, నన్ను నేనూ మరిచిపోవటం కవిత్వందాక్కోవటం కవిత్వం, దొరికిపోవటం కవిత్వందాక్కొంటూ, దొరికిపోతూ అలసిపోయిన నువ్వూ, నేనులుఒకటిగా [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు