ఒకరోజు రోజువారీ పనుల్లోంచి బయటపడిచూడాలిమన వలయం మీద మనమే తిరుగుబాటు చేసి స్వేచ్ఛను ప్రకటించాలివాహనం విడిచి కాలినడకన తిరగాలిరోజూ చూసే తెలియని మనిషిని మొదటిసారి పలకరించాలిబరువులన్నీ కాసేపు గాలికొదిలి, పగలంతా నిద్రపోవాలి. ఒక రాత్రి మేలుకోవాలిఆకాశాన్ని ఈ చివరనుండి ఆ చివరికి కొలిచి చూడాలిదేవుడేమైనా ఇటీవల ఆకాశం కొలత మార్చాడేమో ఆలోచించాలిచిననాటి నక్షత్రాలకీ, [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు