రైలుమరచిపోకు నేస్తమా ... ఆనాటి స్నిగ్ద శశి బింబానినిఆశలు నిండిన ఎర్ర గులాబీకిటికీ నిండా నిండిన రాత్రినీ కాటుక కళ్ళల్లో మెరిసిన దృశ్యంచిలిపిగా వణికిన పెదవిఎగిరే కురుల సుగంధంఅభిజాత్యపు ఎదలలొదొరికిన దప్పికఆ రైలుకి తెలియలేదు దూరం మంచిదనికలల్లోని కళ్ళల్లొని స్వప్నలోకం తనందే ఉందనికాలానికి కలలకు కళ్ళకునిండుకా రెండు హృదయాలు తీరుతున్నాయి దప్పికరెండు జతల కళ్ళు [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు