కుడి వైపు నిలుచున్న గొప్ప వీరుని పైన    దాడిని గమనించు ధ్యాస లేదు!ఎడమ వైపున నున్న ఎత్తైన నరునిపై     దాడి జరుగ - నేను చూడ లేదు!     వెనుకున్న వానిని వెన్నుపోటు పొడువ -     నా కెందు కనుకొంటి నాదు మదిని!ముందున్న వ్యక్తిని మోదగా బండతో -     దాడిని ఆపి, కాపాడ లేదు!     మీద నూహించ లేదు - నా మీద కూడదాడి జరిగె - తప్పించుకోన్ దారి లేదు!చుట్టు ప్రక్క సాయంబుకై [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు