31 జిల్లాలతో రూపు దిద్దుకుంటున్న కొంగ్రొత్త తెలంగాణాకు సుస్వాగతం దసరా శుభాకాంక్షలు. వసుధన్ వర్ణ సువర్ణ పుష్పములతో భాసిల్లు బత్కమ్మ గి న్నిసులో జేరి విరాజమానసుమమై నీరాజనాలందగా కుసుమించెన్ తెలగాణరాష్ట్రమిల పల్ కొంగ్రొత్త జిల్లాలతో మిసిమిన్ గొల్ప పసిండి కాంతులిట జిమ్మన్ గ్రామ గ్రామాలలో దసరా వచ్చె వినూత్న శోభలతొ హృద్యమ్మై జనా రాద్యమై !!!

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు