నేను కథకు సాంవత్సరీకాలు నిర్వహించి ఉత్తమ కథలను ఎంచుకునేవారిని, వారి ఉత్తమ కథలను విమర్శిస్తూంటే, ఒక యువ రచయిత, మీరు ఉత్తమ కథలుగా ఎంపికయ్యే అర్హతలుండే కథలు రాయటంలేదు. రాస్తే, మీవీ ఎంపికయ్యేవి అన్నాడు. అతడు యువ రచయిత, ఇంకా తెలుగు సాహిత్య రంగంలోని రాజకీయాలు, విమర్శక డింపతుల మాఫియా ముఠాల రాజకీయాల గురించి అతనికి పరిచయం లేదు కాబట్టి నేను వాదన పెంచలేదు. అప్పటి అతని వాదనకు [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు