సిగపైనన్ నెలవంకతో శిరముపై శ్రీలొల్కు సద్గంగతో సగ దేహమ్మున గౌరితో కనులలో చంద్రార్క తేజంబుతో సెగ నేత్రమ్ముతొ నాగభూషణముతో చేతిన్ త్రిశూలంబుతో జగముల్నేలెడు జంగమయ్య శుభముల్జాల్వార జేయంగదే !!! వినబోరెన్ని సుసూక్తులంబలుక విన్వీధీ విహారంబులో కనులన్ మైకముగ్రమ్మ కొందరు ఖలుల్  కారుణ్య నిర్ముక్తులై జనుల జంపుచు నుంద్రు నుగ్ర గతి యజ్ఙానాంధ [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు