మాటలకందని నీ మౌనమే నాకు చాలుపై మెరుగులు చూపని నీవు కంటి కన్నామనసుని మురిపిస్తావుగుండెని తట్టే నీ ప్రేమనా జీవితానికో క్రొత్త అర్ధంనువ్విచ్చిన చిరు కానుకలుమరపురాని తీపి గురుతులునీ ఊసులతో కవితలల్లనునీ రూపు రేఖల చిత్రం గీయనుచెప్పనా నాకునీ ఉనికే అక్షరంనీ ఙ్ఞాపకం నాకు వరంAn attempt at Chanti's English poem. Am I succesful? ;-)

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు