మా తుఝే స(గు)లామ్! కొత్తా దేవుడండీ, కొంగొత్తా దేవుడండీ... పాతలో లాగా జనానికీ, అల్లాగే (అయ్యో బూతర్థం తీయకండి. పడరాని వారి కంట బడితే నాకు బడితె పూజ కాదు, ప్రాణాలే టపా కట్టేయొచ్చు.  భూమ్మీదింకొంత కాలముండి మరి కొంత మంది చేత తిట్టించుకోవాల్సిన/శాపనార్థాలు పెట్టించుకోవాల్సిన పని ఉంది, నాకోసం కాకపోయినా, కనీసం వారికోసమన్నా తిన్నగా పోదాము) అజ్జనమునందలి వాడినే కనుక నాకునూ [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు