"భావన" యను శిలను పరిశుభ్రముగ జేసి,"బుద్ధి"ని ఉలి జేసి పూని చెక్కి,అందమైన శిల్పమటుల తీరిచిదిద్దుశిల్పియె "కవి"! "కవిత" శిల్పమనగ!

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు