నే గమియింతు "నాఫిసు"కు నెమ్మదిగా తలపోయు చేదియో -"వేగము పెంచు - 'ఝా'మ్మనుచు వేడుకగా పయనింత" మంచు తావాగును నాదు వాహనము! "వద్ద"ని నే కడు ప్రేమ దానికిన్సైగను జేసినంత, నది చల్లబడుంజుమి బుంగ మూతితో!   

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు