కళ్ళతో చూస్తే మార్గం కనిపిస్తుందిమనసుతో చూస్తే గమ్యం కనిపిస్తుందిగమ్యం చేరడానికి కళ్ళు / కాళ్ళు అవసరం లేదుకార్యదీక్ష ఉంటే చాలుతలదించుకుంటే కాళ్ళు మాత్రమే కనిపిస్తాయికానీ అడుగులు కదలవుతల ఎత్తితే దారి కనిపిస్తుందికాళ్ళు కనిపించవు, అడుగులు తడబడవుగమ్యం నిర్దేశితమైతేకళ్ళతో పనిలేకుండా కాళ్ళు పని చేస్తాయికళ్ళు నెత్తికెక్కితే ఆకాశం కనిపిస్తుందిఆ శూన్యంలో [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు