మా విరితోటలో పెరుగు మల్లియ చెట్టు - కరాల బోలెడిన్తీవలు సాచి, ఆకుల మదీయ భుజంబుల దట్టి పల్కు నేవేవొ గుసల్ గుసల్ చెవుల కింపుగ! ఆ మధురంపు పల్కులేపూవులు; వాని సౌరభమె పుల్కలు రేపెడి భాష యయ్యెడిన్!

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు