ఫలమునందు సగము పంచి నీకిచ్చుచోసగము నాకు మిగులు – సగము నీకు –పంచి ఇచ్చునెడల మంచి ఆలోచనన్నాకు మొత్తముండు! నీకునుండు!

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు