ఏడాది కాలాన కెంత విల్వొ - పరీక్ష   తప్పిన యట్టి విద్యార్థి నడుగు!ఒక ఋతు కాలానకున్న విలువ - రైతు   పొలమునందలి కృషి ఫలము నడుగు!ఒక్క మాసంబున కున్న విలువ - గర్భ   వతి పడె డాపసోపాల నడుగు!ఒక్క వారంబున కున్న విలువ - వార    పత్రిక నుద్యోగి పాట్ల నడుగు!రోజు కూలి నడుగు మొక్క రోజు విలువ!గంట విలువను బడిలోని గంట నడుగు!నిమిషమును "ఫ్లైటు మిస్" ప్రయాణికుల నడుగు!సెకను విలువ [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు