ఈ వారం "వివిధ"లో ప్రచురించబడిన వ్యాసం అసలు రూపాన్ని యిస్తున్నాను. ప్రచురణలో కొన్ని కత్తెరలు వేయబడ్డాయి.‘ఆత్మ’ దృష్టికోణంకథని ఎవరి చేత చెప్పించాలి అన్న విషయాన్ని ప్రతి కథారచయితా చాలా ఆలోచించి ఎంచుకుంటాడు. ఒక్కొక్కసారి ప్రయోగాలూ చేస్తాడు. అటువంటపుడు మామూలుగా అయితే మనతో మాట్లాడని వృక్షాలూ జంతువులూ వచ్చి మనకి కథలు చెప్పడం జరుగుతూ వుంటుంది. అందుకు ఒక ప్రయోజనమూ [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు